Námið

Árið 2009 fékk Ljósmyndaskólinn viðurkenningu menntamálaráðuneytisins sem sérskóli á framhaldsskólastigi, skv. lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008. Skólinn hefur verið starfræktur síðan árið 1997 en hét í upphafi Ljósmyndaskóli Sissu. Frá og með skólaárinu 2007–2008 var boðið upp á fimm anna fullt nám við Ljósmyndaskólann og því hægt að ljúka þar 150 Fein einingum í skapandi ljósmyndun.

Námið var endurskipulagt árið 2017 og náminu skipt upp í tvær námsbrautir í skapandi ljósmyndun. Það að hafa lokið námi á þeirri fyrri, eða sambærilegu námi, er forsenda þess að geta hafið nám á þeirri síðari. Er nám beggja námsbrauta skipulagt sem nám á fjórða námsþrepi, viðbótarnám eftir stúdentspróf og að loknu 150 Fein eininga-námi við skólann fá nemendur diplomagráðu í skapandi ljósmyndun.

Markmið Ljósmyndaskólans er að kenna ljósmyndun, að auka veg ljósmyndunar á Íslandi og valmöguleika í menntun ljósmyndara með listsköpun að leiðarljósi.

Í ljósmyndun samtvinnast tæknilegir og listrænir þættir og er því áhersla lögð á kennslu í tækni sem varðar ljósmyndun til jafns við kennslu í aðferðum við listsköpun. Einnig er kennd listasaga og listfræði, nemendur fá æfingu í myndlestri, myndgreiningu og innsýn í kenningar og hugmyndafræði er varða skapandi greinar. Þessir grundvallarþættir eru allir hafðir að leiðarljósi í skipulagningu á námi beggja námsbrauta en áherslumunur er þó á námsframboði brautanna. Á þeirri fyrri er í fyrirrúmi að kenna á tæknina að baki ljósmyndun, aðferðir við hana sem og alla almenna myndvinnslu. Á seinni brautinni er megináhersla á að nemendur kynnist fjölbreyttu litrófi listsköpunar og helstu birtingarmyndum samtímamyndlistar. Áhersla er lögð á að þeir þrói og þroski hugmyndir sínar, áherslur og ætlanir með eigin myndsköpun. Á námstímanum eru nemendur hvattir til gagnrýninnar og skapandi hugsunar, lögð er áhersla á að þeir temji sér öguð vinnubrögð og aukið sjálfstæði í verkum eftir því sem líður á námið. Stefnt er að því að nemendur verði færir um markvissa og persónulega framsetningu á myndverkum af ólíkum toga.

Bent er á að unnið hefur verið að breytingum á fyrirkomulagi námsins við skólann. Ljósmyndaskólinn býður frá og með haustinu 2017, upp á nám á tveimur námsbrautum í skapandi ljósmyndun. Lýsingu á námsframboði á brautum og eftir önnum má finna undir Námslýsing.

 

Markmið skólans

er aÐ kenna ljósmyndun, aÐ auka veg ljósmyndunar á Íslandi og valmöguleika í menntun ljósmyndara meÐ listsköpun aÐ leiÐarljósi.

Nánar um skólann

Námslán

LánasjóÐur íslenskra námsmanna lánar aÐ fullu fyrir skólagjöldum og framfærslu.

Sækja um

Instagram#ljosmyndaskolinn