Skólagjöld

Nemendur greiða skólagjöld fyrir setu í Ljósmyndaskólanum.

Stjórn skólans ákveður fjárhæð skólagjalda og greiðslufyrirkomulag.

Skólagjöld við Ljósmyndaskólann skólaárið 2020-2021 eru kr. 680.000 fyrir hverja önn.

Nemendur greiða 10% af skólagjöldum haustannar sem staðfestingargjald.

Staðfestingargjald er ætíð óafturkræft.

Ljósmyndaskólinn er einkarekinn skóli sem byggir afkomu sína á skólagjöldum nemenda.

Eftirfarandi meginreglur gilda um skólagjöld:

  • Í skólagjöldunum er innifalinn kostnaður vegna kennslu og aðstöðu nemenda til að stunda nám við skólann, þ.m.t. lán á myndavélum skólans, stúdíói, stúdíóbúnaði, aðgangur að myrkraherbergi, tölvuveri og öðrum búnaði. Flest skólagögn eru jafnframt innifalin að undanskildum kostnaði vegna harðra diska til vistunar eigin gagna, filmukaupa/vinnslu, prentunar, stækkunar mynda, gerðar sýningarefnis og ýmislegs annars sem til  fellur á námstímanum.
  • Skólagjöld verða að vera að fullu greidd fyrir upphaf hverrar annar.
  • Skólagjöld fást ekki endurgreidd eftir að nám er hafið.
  • Með greiðslu skólagjalda skuldbindur nemandi sig til að greiða að fullu fyrir heilt námsár þrátt fyrir að hann kjósi af einhverjum ástæðum að hætta námi.
  • Greiðsla er innt af hendi í tvennu lagi, annars vegar fyrir 1. önn áður en nám hefst og hins vegar fyrir 2. önn áður en kennsla hefst eftir áramót, samtals kr. 1.360.000.
  • Viðskipti milli nemanda og Ljósmyndaskólans vegna skólagjalda eru ekki á ábyrgð annarra en nemanda og Ljósmyndaskólans.
  • Sjái nemandi sér einhverra hluta vegna ekki fært að standa í skilum við Ljósmyndaskólann er hægt að hafa samband við skólastjóra/framkvæmdastjóra og óska eftir samningi um greiðsludreifingu. Það verður þó að gerast fyrir eindaga reiknings sem að öðrum kosti fer í innheimtu með tilheyrandi kostnaði. Við slíkan formlegan samning um greiðsludreifingu tekur nemandinn á sig þann aukakostnað sem skólinn hefur af fyrirkomulaginu.

Umsóknarfrestur fyrir nám á skólaárinu 2020-2021 er til og með 5. júní 2020.

Markmið skólans

er aÐ kenna ljósmyndun, aÐ auka veg ljósmyndunar á Íslandi og valmöguleika í menntun ljósmyndara meÐ listsköpun aÐ leiÐarljósi.

Námslán

LánasjóÐur íslenskra námsmanna lánar aÐ fullu fyrir skólagjöldum og framfærslu.

Instagram#ljosmyndaskolinn