LILI4LL06 Að lifa af í listheiminum, 2. hluti, 6 Fein

Markmið áfangans er lögð áhersla á að nemendur fái kynningu á virkni listheimsins og hvernig það er að starfa innan hans. Þeir fá markvissa þjálfun í ýmsum hagnýtum þáttum s.s. gerð ferilskrár (CV) og ritun yfirlýsinga. Fjallað er um starfsumhverfi listamannsins, sölu á myndum, höfundarrétt fagfélög og nemendum kynntar helstu stofnanir listheimsins s.s. söfn, gallerí, hátíðir og messur. Þeir fá þjálfun í því að sækja um sýningar, styrki og að leggja fram verk í samkeppni. Í áfanganum er farið í heimsóknir í liststofnanir. Nemendur fá þjálfun í að gera greinagerðir og í að tjá sig um eigin verk og hugmyndir.

 

Í lok áfanganseiga nemendur að hafa fengið nokkra innsýn í virkni listheimsins og hlotið þjálfun í að sækja um styrki, samkeppnir, sýningar og gera ferilskrá. Þeir eiga að hafa rannsakað eigin ætlanir og markmið og hlotið þjálfun í að kynna hugmyndir sína og verk, bæði skirflega og munnlega.

 

Fyrirlestrar, sýnikennsla, hópvinna, vettvangsferðir: 80 stundir.

Eigin verkefnavinna: 64 stundir.

Námsmat: Verkefni.

 

Ráðlagt lesefni:

  • Volk, Larry: No Plastic Sleeves: The Complete Portfolio Guide for Photographers and Designers.Focal Press

 

Markmið skólans

er aÐ kenna ljósmyndun, aÐ auka veg ljósmyndunar á Íslandi og valmöguleika í menntun ljósmyndara meÐ listsköpun aÐ leiÐarljósi.

Námslán

LánasjóÐur íslenskra námsmanna lánar aÐ fullu fyrir skólagjöldum og framfærslu.

Instagram#ljosmyndaskolinn