Nú er opið fyrir umsóknir fyrir skólarárið 2017 – 2018

aa

 

banner-opið fyrir umsóknir

Nú er opið fyrir umsóknir í Ljósmyndaskólanum fyrir skólaárið 2017-2018. Umsóknarfrestur er til 18. júni.

Til að fá inntöku í Ljósmyndaskólann þarf umsækjandi að hafa lokið námi í framhaldsskóla eða öðru sambærilegu námi. Gerð er krafa um grundvallarþekkingu í ljósmyndun og tölvukunnáttu. Umsóknum skal fylgja ferilskrá og myndamappa/portfólía eða önnur verk sem endurspegla skapandi áherslur umsækjanda.

Í umsóknarferlinu verður umsækjandi boðaður í viðtal til skólastjórnenda. Þar er meðal annars leitast við að meta hvernig námið við skólann muni henta umsækjanda og markmiðum hans. Umsóknin, viðtalið og portfólían eða þau verk önnur sem umsækjandi leggur fram, liggja til grundvallar mati á því hvort umsækjanda verður veitt skólavist í Ljósmyndaskólanum.

Hægt er að sækja um undanþágu frá skilyrðum varðandi menntun til skólastjóra sem tekur afstöðu til umsóknar eftir aðstæðum hverju sinni. Við slíka undanþágu er sérstaklega horft til aldurs, starfsreynslu og þekkingar á ljósmyndun.

Myndamappa eða portfólía umsækjanda þarf að innihalda  að minnsta kosti 3-5 verk sem geta verið af ýmsum toga; ljósmyndir, teikningar, “collage”, hugmyndavinnubók, videó eða annað það sem endurspeglar skapandi áherslur umsækjanda. Athugið að hvert verk getur verið samsett úr 1-6 einingum, t.d. 2-6 ljósmyndum efða teikningum eða blöndu af  verkum sem unnin eru með ólíkri tækni. Hvert verk verður að skapa heild.

Portfólíuna þarf að senda til Ljósmyndaskólans, Hólmaslóð 6, 101 Reykjavík. Hún þarf að vera vandlega merkt viðkomandi með nafni og símanúmeri.

Allar nánari upplýsingar er hægt að fá á skrifstofu skólans með því að  hafa samband um tölvupóst á netfangið info@ljosmyndaskolinn.is eða að hringja í síma 5620623.

Bent er á að unnið hefur verið að breytingum á fyrirkomulagi námsins við skólann. Ljósmyndaskólinn býður frá og með haustinu 2017, upp á nám á tveimur námsbrautum í skapandi ljósmyndun. Námsframboðið á nýju brautunum byggir á því námsframboði sem boðið hefur verið upp á við skólann.  Námskrá fyrir námið á þessum nýju brautum mun birtast  í heild sinni hér á síðunni innan tíðar.Nú er