Skólagjöld

Nemendur greiða skólagjöld fyrir setu í Ljósmyndaskólanum.

Stjórn skólans ákveður fjárhæð skólagjalda og greiðslufyrirkomulag.

Skólagjöld við Ljósmyndaskólann skólaárið 2019-2020 eru kr. 680.000 fyrir hverja önn.

Þegar nemendur hafa hlotið inngöngu í skólann á 1. önn þurfa þeir að greiða 10% af skólagjöldum fyrstu annar sem staðfestingargjald.

Staðfestingargjald er ætíð óafturkræft.

Eftirfarandi meginreglur gilda um skólagjöld:

  • Í skólagjöldunum er innifalinn kostnaður vegna kennslu og aðstöðu nemenda til að stunda nám við skólann, þ.m.t. lán á myndavélum skólans, stúdíói, stúdíóbúnaði, aðgangur að myrkraherbergi, tölvuveri og öðrum búnaði. Flest skólagögn eru jafnframt innifalin að undanskildum kostnaði vegna harðra diska til vistunar eigin gagna, filmukaupa/vinnslu, prentunar, stækkunar mynda, gerðar sýningarefnis og ýmislegs annars sem til  fellur á námstímanum.
  • Nemendur hefja ekki nám á önn fyrr en gengið hefur verið frá greiðslu skólagjalda.
  • Skólagjöld fást ekki endurgreidd eftir að nám er hafið.
  • Með greiðslu skólagjalda skuldbindur nemandi sig til að greiða að fullu fyrir heilt námsár þrátt fyrir að hann kjósi af einhverjum ástæðum að hætta námi.
  • Greiðsla er innt af hendi í tvennu lagi, annars vegar fyrir 1. önn áður en nám hefst og hins vegar fyrir 2. önn áður en kennsla hefst eftir áramót, samtals kr. 1.360.000. 
  • Viðskipti milli nemanda og Ljósmyndaskólans vegna skólagjalda eru ekki á ábyrgð annarra en nemenda og Ljósmyndaskólans.

 

Umsóknarfrestur fyrir nám á skólaárinu 2019-2020 er til og með 5. júní 2019.

 


Opið fyrir umsóknir


Markmið skólans

er aÐ kenna ljósmyndun, aÐ auka veg ljósmyndunar á Íslandi og valmöguleika í menntun ljósmyndara meÐ listsköpun aÐ leiÐarljósi.

Sækja um

Námslán

LánasjóÐur íslenskra námsmanna lánar aÐ fullu fyrir skólagjöldum og framfærslu.

Instagram#ljosmyndaskolinn