HUGM4LT07 Aðferðir við listsköpun 3. hluti, 7 Fein

 

Markmið áfangans er að kynna nemendum mismunandi nálgun á listsköpun; að láta hugmyndir leiða áfram til tiltekinni niðurstöðu og að vinna innan ramma yfirlýsinga eða verkreglna sem settar hafa verið fyrirfram. Nemendur fá þjálfun í ólíkum aðferðum í gegnum verkefnavinnu undir handleiðslu kennara.

Einnig er skoðað hvernig sýningarrými/listsýningar eru vettvangur fyrir miðlun frásagna af ýmsu tagi og vinna nemendur verkefni þar að lútandi.

Í lok áfanganseiga nemendur að hafa fengið þjálfun í mismunandi aðferðum við listsköpun og hafa öðlast skilning á því að verkefni kunna að krefjast mismunandi nálgunar. Þeir eiga einnig að hafa kannað á hvern hátt vinnuaðferð eða birtingarmáti verks getur verið hluti, merkingar eða túlkunar.

Fyrirlestrar, verkefni og æfingar, vinna undir handleiðslu og einkatímar: 78 stundir.

Eigin verkefnavinna: 90 stundir.

Námsmat: Verkefni.

 

Ráðlagt lesefni:

  • Bright, Susan: Art Photography Now, Thames&Hudson.
  • Caruana, Natasha&Fox Anna: Basics Creative Photography 03:Behind the Image; Research in Photography.AVA Publishing.
  • Cotton, Charlotte: The Photograph as Contemporary Art. Thames&Hudson
  • Short, Maria: Basics Creative Photography 02: Context and Narrative.AVA Publishing.

 


Opið fyrir umsóknir


Markmið skólans

er aÐ kenna ljósmyndun, aÐ auka veg ljósmyndunar á Íslandi og valmöguleika í menntun ljósmyndara meÐ listsköpun aÐ leiÐarljósi.

Sækja um

Námslán

LánasjóÐur íslenskra námsmanna lánar aÐ fullu fyrir skólagjöldum og framfærslu.

Instagram#ljosmyndaskolinn